Výběr z programu: Životní prostředí

Největším bohatstvím našeho kraje jsou hory, lesy, pole a louky, příroda, která nás obklopuje. Za její stav jsme zodpovědní. Odpady je nutné likvidovat chytře a ekologicky. Lesy obnovujme v jejich původní, smíšené podobě. S vodou musíme hospodařit obezřetně a myslet na budoucí desetiletí.

1. Bez vody nelze žít

Je nejvyšší čas na revitalizaci vodních toků, budování malých vodních nádrží, rybníků, mokřadů, tůní a moderních protipovodňových opatření. Je třeba přestat jen mluvit a začít konat. Pro obce i rolníky musí být kraj partnerem. Řada obcí je i dnes bez centrálního zásobování pitnou vodou nebo bez čističky, to už musí být minulost!

2. Kalamita? Kůrovec je varování, ale i příležitost!

Vlastníci lesů nesmí zůstat na boj s kůrovcem sami. Kde končí pomoc státu, navazuje pomoc kraje. Návrat k původním smíšeným porostům je naším darem budoucím generacím.

3. Odpadky pod zem a hlavu do písku? Už ne!

70 % všech opadů je skládkováno a zůstává tak reálně v krajině. Pouze 20 – 30 % je recyklováno. S účinnou podporou kraje musíme dokázat třídit i recyklovat výrazně víc. Cesty udržitelného rozvoje jsou otevřené, nebojíme se je využít.

4. Trvale udržitelné zemědělství

Vzhled krajiny tvoří zemědělci a farmáři. Pomůžeme jim v konkurenci agrobaronům, aby mohli snižovat výměry půdních bloků, zpřístupňovat krajinu a dařilo se jim zlepšovat stav půdy pro zadržování vody v ní. Žluté na polích bylo dost.

5. Nejvyšší školou je příroda

Environmentálním otázkám se konečně dostává nebývalé pozornosti. Je ten pravý čas nyní ještě více podpořit osvětové a vzdělávací akce a centra. Budovat vztah k prostředí, ve kterém žijeme, je nezbytné v každém věku.