PODPOROVATELÉ

Karel Schwarzenberg

čestný předseda TOP09

U nás obyčejně podceňujeme důležitost krajských voleb, přitom spousta věcí denního života se řeší na krajské úrovni. Bohu díky, v Hradci Králové máme Aleše Cabicara, kandidáta, který se důkladně zabývá svým krajem i svou obcí, a stará se o jednu z nejdůležitějších záležitostí – o zdravotní stav občanů Královéhradeckého kaje. Je za vás zodpovědný a tuto zodpovědnost naplňuje jako krajský zastupitel a radní. Buďme mu za to vděční a volme ho, aby pokračoval ve své zdárné práci.

Eva Holubová

herečka

Královéhradecký kraj má pověst jednoho z nejlepších míst pro život v celé České republice. Já to podepisuju. Ale zároveň si uvědomuju, že to není samozřejmé. Že je za tím práce spousty lidí, kteří se starají o zdejší přírodu, venkov, památky a vlastně o celý kraj. Mám to štěstí pár z nich znát a vy, kteří tu žijete, zase máte to štěstí, že dělají svoji práci tak dobře. Jedním z nich je Jenda Balcar, mistopředseda LESa a ředitel MAS Království – Jestřebí hory. Kdo tenhle nádherný kout Královéhradeckého kraje zná, jistě dobře ví, že právě jeho zásluhou se Jestřebí hory rozvíjejí, a přitom si zachovávají svůj půvab.

A to je jen jeden příklad z celé kandidátky. Jestli si taky všímáte, že tihle lidé skutečně pracují pro váš kraj, podpořte je v podzimních krajských volbách. Najdete je v LESe, tedy v Liberálně ekologické straně, která jde do těchhle voleb společně s TOP 09 a Hradeckým demokratickým klubem na společné kandidátce jako Spojenci pro Královéhradecký kraj. To, že se dokázali domluvit už před volbami ukazuje, že jim jde o prospěch kraje a nejen o ten vlastní. Kdybych mohla volit v Královéhradeckém kraji, volila bych Spojence. Vy to udělat můžete!

Martin Bursík

hydrolog, konzultant, politik

doc. MUDr. Leoš Heger, CSc.

lékař, pedagog, bývalý ministr zdravotnictví

TOP 09 v Královéhradeckém kraji se podařilo sestavit mimořádně kvalitní kandidátku pro krajské volby. Uchází se o volební úspěch pod názvem Spojenci pro Královéhradecký kraj s lídrem Alešem Cabicarem, náměstkem hejtmana pro zdravotnictví. Kandidátka je společná s Hradeckým demokratickým klubem, který je reprezentován jeho předsedkyní Pavlínou Springerovou, prorektorkou Univerzity Hradec Králové, a s Liberálně ekologickou stranou, zastoupenou ředitelem MAS Království – Jestřebí hory, o. p. s. Janem Balcarem, která se v našem kraji stala již tradičním partnerem TOP 09.  Jsem velmi rád, že se podařilo vytvořit silnou skupinu osobností s velkou zkušeností v místní i krajské politice, které spojuje pevné středové a pravicové přesvědčení. Jsou to dobří profesionálové, odborníci a odbornice ve svých oborech, slušní a pracovití lidé. Vytvářejí tým, kterému mohu dát svoji důvěru.

doc. MgA. Olga Sommerová

filmová dokumentaristka

Jan Balcar, místopředseda naší Liberálně ekologické strany LES kandiduje do krajských voleb v koalici Spojenci pro Královehradecký kraj.

Svým dosavadním životem dokázal, že jeho aktivní angažmá v rozvoji rodného kraje je tím, co občané vítají a společnost naléhavě potřebuje. Původně učitel na základní škole pokračuje ve vzdělávání jako lektor. Z nuly vybudoval neziskovou organizaci, která se věnuje rozvoji regionu a vzdělávání.

Koalice Spojenců se věnuje především školství, zdravotnictví a životnímu prostředí, a to jsou pro mě témata, která jako žena z hlediska humanity řadím mezi nejvýznamnější.

Jan Balcar se věnuje péči o životní prostředí, tedy o budoucnost naší i našich dětí. Voda je život, a proto za nejdůležitější považuju program udržení vody v krajině, zajištění pitné vody a čistoty odpadních vod. S tím souvisí i podpora zemědělských farem, navázání dialogu s farmáři, kteří mají zájem na zlepšování stavu půdy, jejíž kvalita rok od roku rapidně klesá.

Věřím, že se Jan Balcar utká s mnoha úkoly, které si předsevzal, s problémy, které se před něj postaví, a to s energií, kterou dosud ve svém občanském a profesním životě prokázal. Má touhu a schopnosti podílet se na zdravějším a vlídnějším společenském a přírodním prostředí svého kraje. Je přesvědčen, že jeho rodáci si to zaslouží.