KANDIDÁTI DO ZASTUPITELSTVA

Ing. Aleš Cabicar

náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje pro zdravotnictví, ředitel CIAF

Náměstek hejtmana Aleš Cabicar, který je v čele koaliční kandidátky TOP 09 v Královéhradeckém kraji, má v gesci oblast zdravotnictví. Zasloužil se o odblokování patového stavu s výstavbou nové nemocnice v Náchodě, která byla úspěšně dokončena a dalších projektů, které zkvalitňují život občanů a úroveň zdravotnictví v Královéhradeckém kraji. Od roku 1993 také vede letecké přehlídky CIAF, které jsou spjaty s Hradcem Králové. Rád lyžuje, jezdí na kole, potápí se a zajímá se o architekturu.

Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.

prorektorka Univerzity Hradec Králové

Pavlína Springerová je prorektorkou pro strategii a rozvoj na Univerzitě Hradec Králové (UHK), mezi lety 2012 až 2019 byla děkankou Filozofické fakulty UHK. Vystudovala obor politologie na Univerzitě Palackého, kde získala doktorát, studovala také ve Španělsku. Je předsedkyní Hradeckého demokratického klubu a od roku 2014 je zastupitelkou města Hradec Králové. Ráda sportuje a cestuje, zejména do Latinské Ameriky.

Libor Koldinský

starosta města Týniště nad Orlicí

Libor Koldinský je ve svém městě dlouhodobě spojen s činností v oblasti rozvoje kultury. Svou kandidaturu a eventuální úspěch v podzimních volbách spojuje nejen s možnou pomocí svému městu, ale chce dosáhnout zlepšení života v celém regionu. Klade velký význam kulturním hodnotám, protože sounáležitost s místem, kde žijeme, a láska k němu je velmi důležitý faktor v životě každého z nás. Mezi jeho koníčky patří historie, psaní, automobiloví veteráni (zejména jeho Wartburg W312) a také fotografování.

Ing. Rostislav Petrák

starosta města Červený Kostelec

Rostislav Petrák je od roku 2014 starostou města Červený Kostelec. Významně napomohl výstavbě sportovní infrastruktury a vytvoření systému podpory volnočasových aktivit. Patnáct let je hospodářem místní organizace Českého rybářského svazu, má zkušenosti s řízením výrobního podniku, je předsedou Svazu cestovního ruchu Kladské pomezí. Je ženatý, má 3 děti. Mezi jeho záliby patří příroda, voda, rybářství, sport a česká krajina. Rád spolupracuje s architekty a projektanty při přípravě investic.

Mgr. Jan Balcar, Ph.D.

ředitel MAS Království – Jestřebí hory, o. p. s.

Jan Balcar od roku 2007 pracuje jako ředitel MAS Království – Jestřebí hory, o. p. s. Má dlouhodobé zkušenosti s rozvojem venkova, životním prostředím a školstvím. Významně přispěl ke zlepšení spolupráce veřejného sektoru s neziskovou a podnikatelskou sférou v oblasti Jestřebích hor, Podkrkonoší a Trutnovska. Velmi aktivně je zapojen v občanské společnosti a v činnosti několika spolků, například T. J. Sokol Libňatov, TJ Sokol Havlovice a chovatelé v Úpici. Rád sportuje – basketbal, streetball, fotbal. Je chovatelem holubů plemene Moravský pštros černý.

MUDr. Zdeněk Fink

lékař

Známý královéhradecký lékař Zdeněk Fink stál v čele Hradce Králové jako primátor 8 let mezi roky 2010 -2018. Mohl by být i dál, ale nechtěl a nikdy nepůjde s hnutím ANO 2011. Vrátil se do svého podnikání v medicíně a do své ordinace. Žije ve spokojeném manželství a s manželkou mají dohromady devět vnoučat. Rád vaří, čte, sportuje, pokud to ještě jde. Obdivuje a šetří přírodu, je spokojený.

Mgr. Matěj Ondřej Havel, Ph.D.

ředitel Gymnázia J. K. Tyla Hradec Králové

Matěj Havel je učitel a historik, v současnosti ředitel Gymnázia J. K. Tyla. Předmětem jeho zájmu je tedy problematika školství, ale také například volnočasové aktivity mládeže. Zajímá se o inovace ve vzdělávání, hledání toho, jaká by měla být moderní škola, připravující žáky na život v budoucnosti. Od dětství je skautem, v Junáku nyní pracuje hlavně na školení nových skautských vůdkyň a vůdců.

MUDr. Silvie Šidáková

primářka rehabilitačního oddělení nemocnice Trutnov

Silvie Šidáková se celý profesní život věnuje zdravotnictví, konkrétně oboru rehabilitace, a to od vedení a péče o pacienty rehabilitačního oddělení v nemocnici v Trutnově, kde pracuje jako primářka oddělení, přes provozování soukromé rehabilitační společnosti s širokým spektrem léčby pohybového aparátu dětí a dospělých. Za podstatu lidského zdraví považuje prevenci a přiměřeně zdravý životní styl. Má ráda přírodu, hudbu, zpěv, kavárny, tanec, jízdu na kole a hory.

Ing. Milan Sommer

ekonom, zastupitel a předseda finančního výboru KHK, emeritní ředitel FÚ

Milan Sommer je zastupitel a předseda Finančního výboru Královéhradeckého kraje, vzděláním ekonom. V minulosti pracoval jako ředitel finančního úřadu v Jaroměři. Zasloužil se o výrazné zlepšení financování podniků a organizací zřízených krajem a městem. Je dálkový cyklista, koníčkem je mu historie a navštěvování památek po celé Evropě. Na sociálních sítích komentuje aktuální dění v kraji, městě a celostátní politiku.

Kamil Slezák

místostarosta města Broumov

Kamil Slezák je místostarosta města Broumova, bývalý dlouholetý policista, člen Bezpečnostního výboru Královéhradeckého kraje. V rámci své činnosti řídí městskou policii a připravuje projekty z programů prevence kriminality. Jeho zálibami jsou motorismus, kolo, procházky se psem.

Mgr. Jan Grulich

ředitel ZŠ a MŠ Trivium Plus o. p. s. v Dobřanech, krajský zastupitel

Jan Grulich působí jako pedagog od roku 1999 ve škole v Dobřanech, kterou sám jako žák navštěvoval, v roce 2005 se pak stal jejím ředitelem. Pod jeho vedením se v této vesničce se 130 obyvateli zvýšil počet žáků ze 72 na 180. Vedl výstavbu víceúčelového centra Církve bratrské v Bystrém – ELADA, které získalo ocenění „Stavba roku Královéhradeckého kraje 2014“. V tomto multifunkčním centru založil mateřskou školu a spoluorganizuje koncerty a kulturní a vzdělávací akce.

JUDr. Jan Holásek, LL.M.

právník, zastupitel města Hradec Králové

Jan Holásek vystudoval Právnickou fakultu UK, absolvoval studia práva a politologie ve Velké Británii a prestižní postgraduální studium na New York University. Více než 20 let působí ve vrcholové právní praxi doma i na mezinárodní úrovni. Dlouhodobě zaměřuje na problematiku dostupného bydlení. Od roku 2018 je členem zastupitelstva města HK, kde se věnuje zejména problematice územního plánu a dlouhodobého rozvoje.

Ing. Veronika Tomková

projektová manažerka v Revitalizace KUKS, o. p. s., zastupitelka města Dvůr Králové nad Labem

Královédvorsko, kde žiju, má stejně jako ostatní místa našeho kraje své kouzlo, ale i neduhy. Třeba to, že ekonomicky jsme hodně v záklonu. Chci pomoct tomu, abychom tento trend změnili. Pracuju pro rozvoj regionu přes 10 let ať už jako projektová manažerka v Kuksu nebo zastupitelka Dvora Králové, a vím, že to jde. Ale chce to trpělivost, zkušenosti a cílevědomost. Baví mě nacházet řešení problémů. Dělám to na komunální úrovni, a se Spojenci na tom chci pracovat i pro kraj. Všímám si, jak co kde dělají lépe a snažím se, aby to i u nás klapalo. Mám ráda místo, kde žiju. Ale vždy je co zlepšovat. Spojili jsme se, abychom pro obyvatele našeho kraje vytvořili po všech stránkách zdravý kraj.

Petr Hron

starosta města Úpice

Jsem starostou města Úpice, zároveň i několikanásobný mistr světa v benchpressu a silovém trojboji. Jedna z mých nejpodstatnějších vlastností je, že si jdu za svým vytyčeným cílem. Chci podpořit a pomoct rozvíjet náš kraj. Zejména se zajímám o problém podnikání s chudobou. Většinu kandidátů „Spojenců“ znám osobně a moc si vážím toho, jak to dělají, a hlavně toho, že mají zkušenosti s komunální politikou a nejsou vytržení z reality.

JUDr. Ervín Perthen, MBA

advokát, člen Kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Ervín Perthen se dlouhodobě se zajímá o regionální politiku a je sympatizantem TOP 09. Je hrdým otcem čtyř dětí, jež vychovává se svojí první ženou, kterou stále obdivuje. S rodinou chová psy, kočky a koně. Hraje rekreačně tenis, volejbal, jezdí na koni, sportovně střílí, lyžuje, běhá Gladiator race, zajímá se o historii. Bude mu ctí, pokud své zkušenosti a vědomosti bude moci využít ve prospěch našeho kraje.

Ing. Zdeněk Švorc

starosta obce Staré Hrady, krajský zastupitel – předseda Výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Královéhradeckého kraje

Zdeněk Švorc je nepřetržitě od roku 2010 starostou obce Staré Hrady. Od roku 2017 je zastupitelem Královéhradeckého kraje. Je předsedou Výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity zastupitelstva kraje. Zde se svou činností zasloužil o to, že dotace směřované do této oblasti vzrostly během let 2018 až 2020 více jak trojnásobně. Je absolventem Národohospodářské fakulty VŠE v Praze, obor finance. Od roku 1997 je členem Komory daňových poradců. Celý svůj profesní život se zabývá účetnictvím a daněmi. Mezi jeho záliby patří sport, v poslední době zejména silniční cyklistika.

Ing. Lubor Jenček

starosta města Sobotka

Mojí profesí je projektování staveb. Aktuálně je mi ctí být starostou města Sobotka. Jako každý starosta se s problematikou kraje seznamujete především přes rozbité krajské komunikace. Je potěšující skutečností, že se jejich stav začal měnit k lepšímu. Je třeba tento trend udržet a vložit do něj více koncepčnosti, aby tak místní investice nebyly ve vleku neustále se měnících termínů. Je třeba se zasadit o rovnoměrné a účelové směrování zdrojů. Stejným tématem, jako jsou samotné silnice musí nutně být i koncepce školských zařízení v gesci kraje. Nutnou prioritou je pokračování investic do jičínské nemocnice.

Ing. arch. Martin Pour

místostarosta města Hořice, architekt

Je hořickým rodákem, je svobodný a má tři děti – Klárku, Amálku a Josefa. Od roku 2014 je místostarostou města Hořice s gescí investice, doprava a majetek. Od roku 2010 je členem městské rady a zastupitelstva, od roku 2011 působí jako městský architekt. Je autorem projektu obnovy Hospitalu Kuks, Filmového muzea v Ratibořich či Revitalizace Městského Muzea Hořice, spoluautorem a iniciátorem Obnovy Slunných lázní a koupaliště Dachova. Za Hořice hrál tenis, basketbal, florbal a hokej. Od roku 2009 se postupně snaží svépomocí zachránit historický objekt Kruhové cihelny v obci Šárovcova Lhota.

Lukáš Teplý

manažer vzdělávání a kvality, zastupitel města Vrchlabí

Díky svému předchozímu profesnímu životu jsem poznal většinu hlavních měst Evropy, pracoval jsem pro Českou republiku, v Praze i v Bruselu. Vrátil jsem se i s rodinou do rodného kraje, abych mohl pracovat doma na horách a zároveň spolu se svými kolegy a kamarády zlepšovat život v našem městě. Jako člen zastupitelstva Vrchlabí a předseda jeho Výboru pro vzdělávání a inovace mám nápady, zkušenosti a chuť pomáhat našemu kraji, aby byl modernější, otevřenější a vzdělanější. Abychom my a naše děti byli lépe připraveni na budoucnost, která čeká nás, naše profese, školy i obce. Naše kandidátka je skvělý mix starostů, zastupitelů, odborníků a aktivních lidí z krajského města i malých obcí.

RNDr. Věra Svatošová

ředitelka Střední průmyslové školy stavební a Obchodní akademie arch. Jana Letzela, Náchod, příspěvkové organizace

Věra Svatošová působí jako středoškolská učitelka, z toho posledních 12 let zastává pozici ředitelky školy. O školství se zajímá i na regionální úrovni jako členka Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Královéhradeckého kraje a Školské komise v Náchodě. Minulé volební období působila v zastupitelstvu města za TOP 09. Mezi její koníčky patří lyžování, snowboarding, cyklistika, plavání a turistika nejen po ČR.

Ing. Martin Kořínek

1. místostarosta města Nový Bydžov

Martin Kořínek je místostarostou města Nový Bydžov a členem Komise pro plánování a financování sociálních služeb Královéhradeckého kraje. Vzděláním ekonom. V rámci správního území města Nový Bydžov stál u zrodu systému, ve kterém se jednotlivé obce podílejí na platbách, jež se využívají při hrazení péče o seniory. Již 7 let je předsedou Sportovního klubu Humburky. Zatím má dvě děti, aktivně hraje tenis a renovuje mopedy.

Vít Kotrbáček

restaurátor kamene – kamenosochař

Má dvě děti – Terezku a Daníka. Pracuje jako živnostník v oboru kamenosochařství a restaurování kamene, v letech 2006 – 2014 byl členem městského zastupitelstva a následně i městské rady v Hořicích. Od roku 2016 je členem Výboru pro kulturu a památkovou péči. Dále je předsedou a zakladatelem o.s. „Za Hořice krásnější“, členem sportovní komise při MěÚ Hořice, členem školské rady na Sochařsko – kamenické škole v Hořicích či autorem publikace „Drobné památky na Královédvorsku“. Mezi jeho portovní zájmy patří tenis, kuželky a nohejbal, koníčkem je mu chalupaření, konkrétně renovace starého mlýna na Pecce.

Bc. Miloš Tichý

místostarosta městyse Častolovice

Jako komunální politik vnímá složitost státní správy. Cílem jeho kandidatury je proto pomoci prosadit odbourávání nesmyslných byrokratických překážek pro občany, podnikatele i obce. Je ženatý a má jednu dceru. Hlavním koníčkem je fotbal.

Ing. Jiří Stránský

důchodce

Vystudoval jsem vysokou školu strojní v Liberci. Celý svůj profesní život jsem pracoval ve velké sklářské firmě na managerských pozicích. V důchodu se věnuji svým koníčkům, fotografování, studiu historie a společenských věd. Hodně se věnuji sledování politického dění v ČR i ve světě. Také se věnuji pohybu v přírodě, cyklo, lyže, hory a cestování po Evropě. Není mně lhostejná současná tragická politická situace. Mám hodně životních zkušeností, které mohu předat mladším. Změna musí přijít od spodu, proto kraj. Bez spojení a spolupráce demokratických stran a slušných lidí v nich, změna nenastane.

Bc. Petr Veselka

starosta obce Libčany

Jmenuji se Petr Veselka a jsem starostou malebné vesnice u Hradce Králové jménem Libčany. Studium jsem završil bakalářskou zkouškou na Pedagogické fakultě v Hradci Králové obor Tělesná výchova a Základy společenských věd. Aktivně se věnuji všem sportům, ale převážně hraji fotbal za FK Chlumec nad Cidlinou. Ač nejsem dlouho politicky činný, rozhodl jsem se kandidovat. S rodinou a přáteli zde žiji celý život a není mi to lhostejné, proto bych chtěl být nápomocen.

  • bezpp, navržen HDK

Bc. Martin Staněk, DiS.

obchodní manažer, zastupitel města Česká Skalice

Martin Staněk je zastupitelem města Česká Skalice a mezi lety 2014-2018 byl úspěšným starostou. Dlouhodobě se věnuje regionálnímu rozvoji spojenému hlavně s výstavbou cyklostezek. Je zaměřený na podporu cestovního ruchu a vidí velký potenciál v rozvoji území okolo vodní nádrže Rozkoš a Babiččina údolí. Kromě rodiny se rád věnuje sportu a cestování.

  • bezpp, navržen LES

Ing. arch. Oldřich Bittner

architekt, radní města Dobruška

Oldřich Bittner vede vlastní architektonickou kancelář. Působí také jako městský architekt v Lanškrouně a Kostelci nad Orlicí. V komunální politice je mnoho let činný jako zastupitel a poslední 4 roky také jako radní města. Je ženatý, má tři děti.

Mgr. Ing. Miloš Dohnálek, LL.M.

starosta obce Hřibojedy, ekonom, finanční analytik pro krizové řízení

Miloš Dohnálek od roku 2010 vykonává funkci neuvolněného starosty malé obce Hřibojedy. Profesně se přes 30 let věnuje krizovému řízení firem. Na soukromém statku se svými spolupracovníky hospodaří tradičními postupy (podmínka, orba, sláma patří zpět do půdy), které jsou doplněné chovem stáda koní a ovcí. Nedílnou součástí odpovědné správy na lesních pozemcích a patří i práce v honitbě.

Bc. Jan Kalenský

kameraman

Jan Kalenský se věnuje natáčení dokumentů a medailonků zajímavých osobností. Žije v Dobrušce. Podílel se na přípravě strategického plánu města, do kterého pomohl prosadit stavbu nových dětských hřišť a podporu rodin s dětmi. Je ženatý, má tři děti.

Ing. Lukáš Řádek

krajinný inženýr, odborník na vodu v krajině, jednatel společnosti ENVICONS s. r. o.

Celý život se věnuje zlepšování stavu české krajiny. Po úspěšné kariéře ve státní ochraně přírody a krajiny založil v roce 2009 společnost ENVICONS. Společnost se zabývá vodou a krajinou. Inicioval a přímo se podílel na více než čtyřech stovkách konkrétních projektů zaměřených na zlepšení životního prostředí. Zajímá se o přírodní vědy, kulturu, zejména hudbu, nadšeně jezdí na horském kole.

Bc. Miroslav Chlubna

IT architekt

Jsem analytik s dětskou duší a tahem na branku. Nemohu a nechci už dál jen pasivně přihlížet politické situaci. Ve „Spojencích“ je nás takových víc. Máme ideály a nebojíme se je následovat.

Mgr. Petr Šindelář

důchodce, předseda atletického klubu AC TJ Jičín

Do letošního června jsem vyučoval na ZŠ matematiku a tělesnou výchovu, z toho čtvrt století ve funkci zástupce ředitele školy. Jsem předsedou jičínského atletického klubu. Oslovení přáteli z HDK k účasti v krajských volbách je pro mne ctí.

Štěpán Tomašík

realitní makléř

Od roku 2009 je členem strany TOP 09, je zastupitelem městyse Častolovice a pracuje v několika komisích. Dále je aktivní v několika spolcích se zaměřením na místní historii a kulturu. Mezi koníčky patří chalupaření v Orlických horách, sběratelství a historická vozidla.

František Staněk, DiS.

herec Klicperova divadla

V kultuře pracuji celý život a její nekoncepčnost a hanebná podfinancovanost mi není lhostejná a obávám se, že to zajímá příliš málo lidí. Náš kraj disponuje unikátním seskupením kulturních, sportovních, přírodních, historických a dalších turisticky atraktivních cílů, jejichž potenciál je stále nedostatečně využitou příležitostí. Kultura je způsob života, chceme-li to změnit, potřebujeme více vašich hlasů. Chcete to změnit?

Vojtěch Šulc

podnikatel

Věra Vonásková

fakturantka

Vystudovala na Střední odborné škole obor management ve strojírenství. V roce 2003 spolu s manželem založili úspěšnou instalatérskou firmu. V letošních krajských volbách kandiduje, protože ji velmi zněklidňuje současná politická situace.

Eva Víšková

členka výboru pro sport a volnočasové aktivity Královéhradeckého kraje, členka KMS Slezské Předměstí – Sever

Eva Víšková celý život pracuje ve sportovním prostředí, ať již dříve jako sportovkyně a instruktorka s akreditací pro zdravotní TV, aerobik, sport pro všechny, tak i po odchodu do důchodu jako manažerka Královéhradecké krajské asociace Sport pro všechny. Nyní je členkou výkonného výboru Královéhradecké krajské asociace Sport pro všechny. Podílí se na akcích pro veřejnost, ráda cestuje, jezdí na kole a udržuje zahradu.

PaedDr. Miroslava Knapovská

úřednice, členka výboru pro životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Miroslava Knapovská pracovala jako vysokoškolský pedagog, později se věnovala oblasti životního prostředí na krajském úřadu Královéhradeckého kraje, městě Jaroměři, Dobrušce a v Rychnově nad Kněžnou.

JUDr. Ing. Jaroslav Švamberk

pekař, hokynář

Provozuji maloobchodní prodejnu potravin v Hořicích a pekárnu s poctivým pečivem, které bylo opakovaně oceněno. Velmi se zajímám o modernizaci školství. Před dvěma roky jsem byl v Hořicích iniciátorem zahájení Montessori výuky na veřejné základní škole. Je mi 47 let, jsem ženatý, mám dceru, rád hraji volejbal a tenis, jezdím na kole, houbařím, cestuji a zajímám se o elektrotechnické novinky.

Ing. Jaroslav Jirásko, MBA

ředitel základní školy

Jsem aktivní občan, který se zajímá o veřejné dění, politiku, kulturu a vzdělávání, za velkou hodnotu považuji demokracii a snažím se o to, abychom si ji vážili s vědomím, že jen vlastní lhostejností ji můžeme ztratit. Kandiduji proto, že už mám určité životní, profesní i politické zkušenosti, které mohou být přínosem.

Marcela Harbichová, DiS.

ředitelka humanitární organizace Jičín

Marcela Harbichová je profesí zdravotní sestra a zdravotní záchranář. Pracovní zkušenosti má z oddělení intenzivní péče, domácí péče i ze sociálních služeb. 22 let se věnuje výuce 1. pomoci a zdravotním asistencím při sportovních akcích. Mezi její koníčky patří cvičení psů, plavání a šachy.

PhDr. Petr Lojan, Ph.D., MBA

VŠ pedagog

Mgr. Jakub Sofka

pedagog na ZŠ Nový Hradec Králové

Pedagog a otec, kterému není jedno v jakém prostředí bude nastupující generace vyrůstat a žít. Jsem velmi rád, že jako Spojenci pro KHK se soustředíme právě především na otázku budoucnosti našeho kraje, a nikoliv na populistické sliby. Spojence stojí za to podpořit, protože mají ve svém středu řadu odborníků a mají reálný program, který klade důraz na rozvoj kraje. Cením si toho, že se nebojí věci nazývat pravými jmény.

PhDr. Tomáš Búry

OSVČ, jednatel MO Českého rybářského svazu

Jsem nezdolný optimista na nezvolitelném místě, ale snažím se udělat alespoň něco málo, co je v mé moci, pro podporu pravicových ideálů. Chcete-li jistotu, že Váš hlas neskončí v  koalici s “ANO”,  jsou Spojenci ta správná volba.  Věřím, že dobří lidé nebudou sedět doma se založenýma rukama a půjdou volit.

Josef Červený

starosta města Pilníkov

Starosta města Pilníkov Josef Červený přešel do komunální politiky ze soukromého obchodního prostředí. Za velmi důležité téma, vzhledem ke kvalitnímu životu malých obcí, považuje otázku stavu a bezpečí příjezdových komunikací do Krkonoš. Tuto problematiku by také velice rád přenesl na půdu Krajského zastupitelstva. Je ženatý, má rád svou rodinu, děti, psa, dobré jídlo a sport.

  • bezpp, navržen LES

Filip Bělík

student oboru sociální práce Univerzita Hradec Králové

Filip Bělík vystudoval Obchodní akademii a střední odbornou školu v Hradci Králové v oboru sociální činnost. Na tento obor v roce 2019 navázal vysokoškolským studiem v oboru sociální práce na Univerzitě Hradec Králové. O daný obor se aktivně zajímá už čtvrtým rokem jak pracovně, tak volnočasově. Chtěl by aktivně řešit personální krizi v sociálních službách a efektivně zlepšit kvalitu a dostupnost současných sociálních služeb v našem kraji.

Mgr. Emil Kudrnovský, Ph.D.

ředitel ZŠ a MŠ

Profesí kartograf, geoinformatik a pedagog. Pracuje jako ředitel základní a mateřské školy. Ve svém volnu se věnuje rodině a trvalé udržitelnosti venkova. Není mu lhostejná regionální politika a má zájem se podílet na rozvoji kraje. Dává k dispozici své zkušenosti z oblasti regionálního rozvoje, informačních technologií, školství a řízení příspěvkové organizace.

Ing. Jiří Pirner

zahradník

Vladimír Junek

živnostník, zastupitel města Hostinné

Jsem opravář domácí elektroniky a amatérský muzikant. Snažím se podpořit demokratické síly a principy, které se pomalu vytrácejí z myšlení lidí i praktického života. Volte ty, kteří chtějí udržet a upevnit svobodu a demokracii pro vás i vaše potomky.

doc. Mgr. Martin Paleček, Ph.D.

vysokoškolský pedagog Univerzita Hradec Králové

Profesí jsem filozof společenských věd a kulturní antropolog. Za sebou mám vědecké pobyty v Německu, Norsku, Velké Británii a Spojených státech Amerických. V roce 2013 mi bylo uděleno prestižní Masaryk-Fulbright stipendium. Jsem členem Britské královské antropologické společnosti (RAI) a ediční rady časopisu Philosophy of Social Sciences. Publikuji ve vědeckých časopisech. Ve svém volném čase se věnuji rodině.