SPOJENCI PRO SENÁT

TOP 09, Hradecký demokratický klub a Liberálně ekologická strana spojují své síly i ve volbách do Senátu. Kandidáty Spojenců tak můžete vybírat v okresech Rychnov nad Kněžnou (volební obvod č. 48) a Hradec Králové (volební obvod č. 45). Za zdravý kraj i republiku!

SPOJENCI PRO SENÁT

TOP 09, Hradecký demokratický klub a Liberálně ekologická strana spojují své síly i ve volbách do Senátu. Kandidáty Spojenců tak můžete vybírat v okresech Rychnov nad Kněžnou (volební obvod č. 48) a Hradec Králové (volební obvod č. 45). Za zdravý kraj i republiku!

Mgr. Jan Grulich

Rychnov nad Kněžnou
volební obvod č. 48

Jan Grulich se narodil 26. 5. 1975 v Opočně. Vystudoval germanistiku na univerzitě v Liberci a v Pardubicích. Dále absolvoval roční studium v Basileji ve Švýcarsku, roční funkční studium pro ředitele škol a magisterské studium personalistiky a andragogiky. Jako pedagog působí od roku 1999 ve škole v Dobřanech, kterou sám navštěvoval, v roce 2005 se stal ředitelem této školy. Pod jeho vedením se zvýšil v této vesničce se 130 obyvateli počet žáků ze 72 na 180, kvůli plné kapacitě musí tato škola momentálně mnoho dalších žáků odmítat. V letech 2011-2013 vedl výstavbu víceúčelového centra Církve bratrské v Bystrém – ELADA, které získalo ocenění „Stavba roku Královéhradeckého kraje 2014“. V roce 2013 v této budově založil novou mateřskou školu. Spoluorganizuje koncerty a kulturní a vzdělávací akce v tomto multifunkčním centru.

V letech 2018–2019 vedl přestavbu a nástavbu školy v Dobřanech, která byla 2. 9. 2019 po roční pauze v náhradních prostorech opět otevřena pro žáky z širokého okolí. Na tomto projektu intenzivně pracoval 8 let. Od roku 2016 je členem Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost v Královéhradeckém kraji, od listopadu 2019 členem výkonného výboru TOP 09, od ledna 2020 zastupitelem Královéhradeckého kraje. Od roku 2011 je předsedou Komise pro sociálně-právní ochranu dětí v Dobrušce.

Mezi jeho hlavní zájmy a koníčky patří hlavně jeho práce ve školství, dále pak fotografování, horské kolo a hudba. Mimo školu spoluvlastní malou rodinnou firmu. Je ženatý a s manželkou a třemi dětmi bydlí v Sedloňově v Orlických horách.

Do TOP 09 vstoupil v roce 2010.

Jeden z důvodů, proč se angažuje v politice, je ten, že by chtěl navrátit učitelskému povolání důstojnost a úctu. Učitel se nesmí stát „otloukánkem“ ani úředníků, ani rodičů a žáků, vždyť právě pedagog je nositelem vzdělání celé společnosti. Každé politické uskupení má vzdělávání jako prioritu, bohužel to velmi často zůstává pouze před volbami. Bude prosazovat, aby se tato priorita stala realitou. Dále by rád navrátil prestiž vzdělávání jako takovému, v každém věku. Je přesvědčen, že vzdělání nesmí končit školní docházkou. Vzdělávání musí probíhat různými formami celoživotně. Investici do vzdělávání bere jako tu nejdůležitější podmínku pro budoucí ekonomickou stabilitu, prosperitu i pro vztahy ve společnosti v našem státě.

JUDr. Jan Holásek, LL.M.

Hradec Králové
volební obvod č. 45

Jan Holásek se narodil v roce 1972 v Hradci Králové. Po absolvování základní školy ve Svobodných Dvorech a v Kuklenách a Gymnázia J. K. Tyla vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Absolvoval také studia práva a politologie ve Velké Británii a prestižní postgraduální studium práva v USA na New York University School of Law. Je rovněž absolventem Diplomatické akademie v Praze. Studentská léta rovněž strávil jako nadšený hráč volejbalu, a to jako člen sportovní třídy ZŠ Kukleny a zejména pak jako hráč hradecké Slávie a akademického týmu Welšské Univerzity. Více než 20 let působí ve vrcholové právní praxi doma i na mezinárodní úrovni. V současné době se věnuje advokátní praxi v Hradci Králové a Praze. Ve své právní praxi se dlouhodobě zaměřuje mimo jiné na problematiku dostupného bydlení.

Vedle práva se rozsáhle věnuje filantropickým a veřejně prospěšným projektům. Je podporovatelem mezinárodního projektu na výzkum lidských a občanských hodnot Eticia 21. Dlouhodobě podporuje Nadaci Via, která rozvíjí komunitní projekty, je také mnohaletým podporovatelem festivalu architektury a urbanismu Architecture Week a dětského spolku Hravý architekt. Filantropickým aktivitám se rovněž věnuje v rámci aktivit Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky a hradecké pobočky organizace Paměť Národa. Je členem Správní rady Univerzity Hradec Králové.

V komunálních volbách v roce 2018 byl za Hradecký demokratický klub zvolen do zastupitelstva města Hradce Králové, kde se zaměřuje na otázky dlouhodobého rozvoje města, jako je příprava územního plánu, strategie rozvoje města a kvalitní hradecká architektura a urbanismus.

Prioritou Jana Holáska je to, aby byl Hradec a jeho nejbližší okolí v senátu aktivně a plnohodnotně zastoupen, aby byly v senátu přijímány kvalitní zákony, aby Hradec jako Salon republiky nebyl jen záležitostí minulosti a aby bylo naše město a okolí atraktivním místem k životu, ze kterého se neodchází za lepším jinam.

Ve volbách do Senátu PČR je Jan Holásek nezávislým kandidátem s podporou Hradeckého demokratického klubu, TOP 09, Liberálně ekologické strany a politického hnutí Senátor 21.

Mgr. Jan Grulich

Rychnov nad Kněžnou
volební obvod č. 48

Jan Grulich se narodil 26. 5. 1975 v Opočně. Vystudoval germanistiku na univerzitě v Liberci a v Pardubicích. Dále absolvoval roční studium v Basileji ve Švýcarsku, roční funkční studium pro ředitele škol a magisterské studium personalistiky a andragogiky. Jako pedagog působí od roku 1999 ve škole v Dobřanech, kterou sám navštěvoval, v roce 2005 se stal ředitelem této školy. Pod jeho vedením se zvýšil v této vesničce se 130 obyvateli počet žáků ze 72 na 180, kvůli plné kapacitě musí tato škola momentálně mnoho dalších žáků odmítat. V letech 2011-2013 vedl výstavbu víceúčelového centra Církve bratrské v Bystrém – ELADA, které získalo ocenění „Stavba roku Královéhradeckého kraje 2014“. V roce 2013 v této budově založil novou mateřskou školu. Spoluorganizuje koncerty a kulturní a vzdělávací akce v tomto multifunkčním centru.

V letech 2018–2019 vedl přestavbu a nástavbu školy v Dobřanech, která byla 2. 9. 2019 po roční pauze v náhradních prostorech opět otevřena pro žáky z širokého okolí. Na tomto projektu intenzivně pracoval 8 let. Od roku 2016 je členem Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost v Královéhradeckém kraji, od listopadu 2019 členem výkonného výboru TOP 09, od ledna 2020 zastupitelem Královéhradeckého kraje. Od roku 2011 je předsedou Komise pro sociálně-právní ochranu dětí v Dobrušce.

Mezi jeho hlavní zájmy a koníčky patří hlavně jeho práce ve školství, dále pak fotografování, horské kolo a hudba. Mimo školu spoluvlastní malou rodinnou firmu. Je ženatý a s manželkou a třemi dětmi bydlí v Sedloňově v Orlických horách.

Do TOP 09 vstoupil v roce 2010.

Jeden z důvodů, proč se angažuje v politice, je ten, že by chtěl navrátit učitelskému povolání důstojnost a úctu. Učitel se nesmí stát „otloukánkem“ ani úředníků, ani rodičů a žáků, vždyť právě pedagog je nositelem vzdělání celé společnosti. Každé politické uskupení má vzdělávání jako prioritu, bohužel to velmi často zůstává pouze před volbami. Bude prosazovat, aby se tato priorita stala realitou. Dále by rád navrátil prestiž vzdělávání jako takovému, v každém věku. Je přesvědčen, že vzdělání nesmí končit školní docházkou. Vzdělávání musí probíhat různými formami celoživotně. Investici do vzdělávání bere jako tu nejdůležitější podmínku pro budoucí ekonomickou stabilitu, prosperitu i pro vztahy ve společnosti v našem státě.

JUDr. Jan Holásek, LL.M.

Hradec Králové
volební obvod č. 45

Jan Holásek se narodil v roce 1972 v Hradci Králové. Po absolvování základní školy ve Svobodných Dvorech a v Kuklenách a Gymnázia J. K. Tyla vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Absolvoval také studia práva a politologie ve Velké Británii a prestižní postgraduální studium práva v USA na New York University School of Law. Je rovněž absolventem Diplomatické akademie v Praze. Studentská léta rovněž strávil jako nadšený hráč volejbalu, a to jako člen sportovní třídy ZŠ Kukleny a zejména pak jako hráč hradecké Slávie a akademického týmu Welšské Univerzity. Více než 20 let působí ve vrcholové právní praxi doma i na mezinárodní úrovni. V současné době se věnuje advokátní praxi v Hradci Králové a Praze. Ve své právní praxi se dlouhodobě zaměřuje mimo jiné na problematiku dostupného bydlení.

Vedle práva se rozsáhle věnuje filantropickým a veřejně prospěšným projektům. Je podporovatelem mezinárodního projektu na výzkum lidských a občanských hodnot Eticia 21. Dlouhodobě podporuje Nadaci Via, která rozvíjí komunitní projekty, je také mnohaletým podporovatelem festivalu architektury a urbanismu Architecture Week a dětského spolku Hravý architekt. Filantropickým aktivitám se rovněž věnuje v rámci aktivit Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky a hradecké pobočky organizace Paměť Národa. Je členem Správní rady Univerzity Hradec Králové.

V komunálních volbách v roce 2018 byl za Hradecký demokratický klub zvolen do zastupitelstva města Hradce Králové, kde se zaměřuje na otázky dlouhodobého rozvoje města, jako je příprava územního plánu, strategie rozvoje města a kvalitní hradecká architektura a urbanismus.

Prioritou Jana Holáska je to, aby byl Hradec a jeho nejbližší okolí v senátu aktivně a plnohodnotně zastoupen, aby byly v senátu přijímány kvalitní zákony, aby Hradec jako Salon republiky nebyl jen záležitostí minulosti a aby bylo naše město a okolí atraktivním místem k životu, ze kterého se neodchází za lepším jinam.

Ve volbách do Senátu PČR je Jan Holásek nezávislým kandidátem s podporou Hradeckého demokratického klubu, TOP 09, Liberálně ekologické strany a politického hnutí Senátor 21.