Výběr z programu: Zdravotnictví

Od roku 2016 budujeme personálně stabilizované, kvalitní, moderně vybavené a dostupné zdravotnictví v Královéhradeckém kraji. Za poslední čtyři roky směřovaly do krajských nemocnic historicky nejvyšší investice. Krajská „záchranka“ patří mezi evropské špičky.

1. Systematická modernizace nemocnic pokračuje

Po náchodské nemocnici budeme pokračovat v investicích do budování moderních nemocničních provozů v Jičíně, Trutnově, Dvoře Králové a Rychnově nad Kněžnou. Pořízením dalších diagnostických zařízení zkrátíme objednací lhůty pacientů na jednotlivá vyšetření.

2. Bez lidí to nepůjde

Stipendijní programy pro budoucí lékaře, sestry a nelékařský zdravotní personál se osvědčily. Budeme pokračovat v motivování zdravotníků k výkonu jejich poslání na území našeho kraje.

3. Zdravotnická záchranná služba a fakultní nemocnice

Podpoříme další zavádění novátorských přístupů krajské záchranky, aby byla i nadále špičkou ve svém oboru schopnou zasáhnout v jakémkoli místě Královéhradeckého kraje. Podpoříme výstavbu nové infekční kliniky fakultní nemocnice, která poskytuje vysoce specializovanou péči. Budeme usilovat o spolupráci v atestační výchově mladých lékařů.

4. Následná péče patří mezi priority

Jsme kraj s nejvyšším věkovým průměrem. Kvalitní a dostupnou následnou, rehabilitační, doléčovací a paliativní péči proto řadíme mezi priority krajského zdravotnictví. Počítáme s dalším navýšením lůžek v centrech duševního zdraví.

5. Investice místo dotací

Pokračujeme v dialogu a systematické optimalizaci řídících procesů krajských nemocnic a zařízení. Investice do dobrých pracovních podmínek a vzdělávání vnímáme jako přínosnější, než provozní dotace.