Výběr z programu: Sport

Ve zdravém kraji zdravý duch! Rozvojem pohybové gramotnosti a všestrannosti u nejmladších to začíná, ale udržením kondice u nejstarší generace to nekončí. Je třeba také systematicky investovat jak do rozvoje sportovišť, tak do podpory sportovních aktivit všech úrovní.

1. Zdravý životní styl i prevence

Sport je nejen zábava, ale také klíč ke zdravé společnosti, plnohodnotnému životu a prevenci vzniku sociopatologických jevů. Kde schází jeho systematická podpora ze strany státu, musí nastoupit kraj alespoň cestou dotačních programů s jasnými pravidly.

2. Sport skutečně pro všechny

Vážíme si jednotlivců, kteří se věnují dětem, trénují mládež a cvičí se seniory. Patří jim nejen uznání, ale i odpovídající odměna. Je třeba vytvořit důstojné podmínky pro jejich práci. Zachovat si dobrou kondici je důležité v každém věku.

3. Podpora sportovní reprezentace kraje

Příklady táhnou. Obdivuhodná píle, cílevědomost i výkony jdou ostatním dobrým příkladem, přináší sportu popularitu a motivují ke zdravému životnímu stylu. I proto si vynikající sportovci zaslouží podporu kraje.

4. Kvalitní sportoviště jsou základ

Chceme kvalitní a bezpečná sportoviště, přístupná všem. S rekonstrukcí těch, která přesahují místní význam, musí pomoct kraj. Podpoříme vznik nových workoutových hřišť i venkovních sportovišť pro seniory.