Výběr z programu: Sociální oblast

Nejvyšší věkový průměr mezi kraji vnímáme jako výzvu. Kraj a obce musí být pro ekonomicky aktivní obyvatele partnerem v péči o seniory, stejně jako o hendikepované členy rodiny. Pro stárnoucí populaci je nezbytné zajistit kvalitní péči, dostupné služby a důstojné podmínky života.

1. Stáří musí být důstojné

Vážíme si generací našich rodičů a prarodičů. Kraj sám i prostřednictvím obcí podpoří péči o seniory, rozvoj různých typů služeb i pobytových zařízení.

2. Dostupnost je klíčové slovo

Systematické pokrytí celého kraje službami se musí stát samozřejmostí. Infrastruktura sociálních služeb si zaslouží investice a důstojné materiální podmínky.

3. Ústavy patří minulosti

Pokračováním transformace pobytových sociálních služeb podpoříme samostatné bydlení a život v komunitě. Posílíme význam terénních odlehčovacích a ambulantních služeb i finanční prostředky, které na jejich fungování kraj vynakládá.

4. Bydlením to nekončí

Sociální vyloučení z důvodu životních návyků, zdravotního postižení nebo duševního onemocnění ohrožuje část našich spoluobčanů. Podporou terénních programů nebo sociálního podnikání budeme snižovat riziko jeho vzniku.

5. Vše pro rodiny

Průzkumy hodnotí náš kraj opakovaně jako nejlepší místo pro život. Další podporou rodin s dětmi, aktivního trávení volného času i mezigeneračního souznění chceme tento přívětivý trend udržet.