Výběr z programu: Školství

Podporou smysluplné oborové skladby pomůžeme sladit požadavky trhu práce s nabídkou absolventů všech typů škol. Vzdělávacím a výzkumným institucím budeme partnerem v rozvoji vědy, výzkumu a inovací. Celoživotní vzdělávání je trendem, kterému musíme jít naproti.

1. Dobrý učitel dělá dobrou školu

Vytvoříme podmínky pro rozvoj profesních dovedností a zajištění kvalitních programů dalšího vzdělávání a jejich financování. Podpoříme sdílení dobré praxe a zahraniční stáže pro učitele. Chceme spojovat, inspirovat a vzdělávat školský management. Zavedeme poradní orgán kraje složený z ředitelů škol napříč různými typy škol.

2. Investice do studentů = investice do budoucnosti

Podpoříme výuku cizích jazyků a grantů na zahraniční výukové pobyty žáků, budeme školám partnerem při práci s talentovanými žáky. Zajistíme podmínky pro rozvoj finanční, občanské a digitální gramotnosti. Budeme podporovat spolupráci mezi školami a zaměstnavateli. Chceme školy inspirovat k profesním soutěžím a podnítit rozvoj podnikatelských iniciativ mezi žáky.

3. Vysoké školy – cenný potenciál spolupráce

Vysoké školy jsou klíčovým hráčem v kvalitativním rozvoji kraje v oblasti vědy, výzkumu a inovací. Formování spolupráce škol, institucí a soukromého sektoru musí být cílenou iniciativou kraje.

4. Studenti svěží tváří regionu

Hradec Králové je studentskou metropolí s bezpečným prostředím, studijním a vědeckým zázemím a možností skloubení praxí a práce při studiu. Vytvářet podmínky, aby i po ukončení studia v regionu zůstávali, zakládali rodiny a nacházeli pracovní uplatnění, patří mezi priority vedení kraje.