Výběr z programu: Regionální rozvoj

Královéhradeckému kraji se daří, nicméně některé oblasti (Broumovsko, Královédvorsko a Bydžovsko) zaostávají za krajským průměrem. Slabším pomůžeme, úspěšné podpoříme. Hejtmanství nemá patent na rozum a místní vědí nejlépe, co potřebují. Proto budeme klást důraz na spolupráci s aktéry v daném území.

1. Věda, výzkum a inovace prioritou

Tahouni inovací musí mít podporu krajské samosprávy, jejich existence není samozřejmostí. Tvoří základ konkurenceschopnosti a atraktivnosti regionu. Investice do vědy, výzkumu a inovací se nám mnohonásobně vrátí, ale musíme mít odvahu na nich nešetřit.

2. Chytrá řešení moderní samosprávy

Uspořit čas, minimalizovat papírování a snížit administrativní zátěž musí být mantrou jak kraje, tak obecních samospráv. Vysokorychlostní internet chceme dostupný na celém území kraje. Kraj musí být i nadále oporou obcím a jejich obyvatelům, a to nejen v záplavě nepřehledné legislativy.

3. Účinná podpora dobrovolných svazků obcí a místních akčních skupin

Aktéři v území vědí nejlépe, co region potřebuje. Na jejich fungování se můžeme spolehnout. Proto budeme i nadále podporovat jejich činnost a projekty, které rozvíjí území.

4. Mezinárodní spolupráce

Polsko pro nás představuje obrovský trh odběratelů i poskytovatelů dodávek a služeb. Zároveň je zdrojem turistů a návštěvníků, kteří rádi utrácejí za služby cestovního ruchu v Královéhradeckém kraji. Budeme rozvíjet toto klíčové přeshraniční partnerství také za účelem podpory našich slabších příhraničních regionů.