Výběr z programu: Ekonomika

Stát by měl výrazně zvýšit krajům a obcím finanční příjem z daní. O tom, kam půjdou peníze z daňových příjmů od občanů, mají rozhodovat zvolení zastupitelé, a ne úředníci na ministerstvech. Podporou PPP projektů lze dosáhnout vyšší efektivity při financování krajských investic, prověříme možnosti jejich uplatnění.

1. Zdravé hospodaření krajských organizací

Budeme dbát na vyrovnané hospodaření organizací, podpoříme potřebné investice a smysluplný růst mezd po návratu ekonomického růstu.

2. Investice pro další rozvoj kraje

Klíčové projekty pro rozvoj kraje mají své místo v Akčním plánu Strategie rozvoje kraje. Argumentem k jejich podpoře musí být potřebnost, ne hlasitost politického handlování.

3. Transparentní dotační politika

Rozvoj kraje v oblastech sportu, kultury, infrastruktury a dalších se bez dotací neobejde. Individuální dotace pak pomáhají řešit mimořádné situace. Chceme zastropovat individuální dotace vůči těm programovým s jasnými pravidly.

4. Smart řešení pro chytrý kraj

Smart řešení musí veřejná správa vytvářet v souladu s podnikatelským prostředím a jeho potřebami. Posílíme rozvoj inovačního podnikání a zjednodušíme komunikaci podnikatelů i občanů s úřadem.