Výběr z programu: Doprava

Náš kraj má 2. nejhustší silniční síť, ale 3. nejnižší podíl km dálnic v ČR. Cestovní doba je vysoká a dostupnost Krkonoš, Broumovska, Českého ráje a části Orlických hor horší než ostatních regionů. Takřka polovina krajských silnic je v havarijním stavu. Firmy i obyvatelé kraje potřebují kvalitní infrastrukturu a kraj ji musí zajistit.

1. Rozvoj páteřního napojení na sousední kraje a Polsko

Vyvineme nekompromisní tlak na výstavbu dálnic D11 a D35 a vysokorychlostní železniční tratě přes Hradec Králové na Wrocław. Budeme pokračovat v koordinaci dopravních staveb, aby dotčené lokality omezila v minimální možné míře.

2. Opravy a údržba silniční sítě

Bezmála 1 500 km z celkových 3 000 km krajských silnic je v havarijním stavu. Ne méně než miliardu z krajského rozpočtu musíme cílit na opravy. Kvalitní infrastruktura a dostupnost jsou nezbytným základem pro rozvoj všech regionů kraje. Rozvoj P+R, B+R a K+R parkovišť zařadíme mezi priority.

3. Modernizace a komfort hromadné dopravy

Komfort, dostupnost a chytrá řešení pro cestující chceme nabídnout jako šetrnou a kvalitní alternativu automobilové dopravě. Požadavky na obslužnost venkovských obcí musí být zahrnuty do jednání o objednávkách přepravních výkonů kraje.

4. Rozvoj ICT infrastruktury pro digitální společnost

Celé území kraje musí být pokryto vysokorychlostním internetem. Digitalizace společnosti přispěje ke konkurenceschopnosti firem a obyvatel i v periferních a venkovských oblastech kraje. Kraj chceme připravit na spuštění mobilní sítě páté generace 5G.