Výběr z programu: Cestovní ruch

Turisté jednadvacátého století očekávají rychlé informace, prvotřídní služby a profesionální přístup. Z toho, co tu utratí, se do kasy obcí a kraje vrací přibližně 1 mld. Kč. Podpoříme proto další rozvoj cestovního ruchu, který živí 1/3 obyvatel kraje. Větší podíl financí z cestovního ruchu se musí vracet zpět do obecních rozpočtů.

1. Vrátíme kraj na republikovou špičku ve výstavbě dálkových cyklotras

Výstavba dálkových cyklotras v našem kraji stagnuje a přicházíme tak nejen o pověst regionu, který v této oblasti udává trendy, ale také o příjmy z cykloturismu. Před námi je dotažení Labské stezky z Kuksu do Krkonoš a z Vysoké nad Labem k Pardubicím, Kladská stezka z Jaroměře k Rozkoši, trasa 14 z Hradce Králové do Českého ráje a příhraniční trasa č. 22.

2. Propagace krajských kulturních památek je naší prioritou

V době online komunikace a moderních technologií budeme ve společné a systematické propagaci krajských památek sázet nejen na tradiční formy. Využijeme trendy platformy a sítě pro prvotřídní marketing, který přiláká více turistů.

3. Příjmy z turismu patří do obecních rozpočtů

Zasadíme se, aby příjmy z turismu skončily tam, kde byly vytvořeny, tedy i v obecních rozpočtech. Dopady turismu nesmí omezovat chod obcí a život místních obyvatel, ale musí přispívat k jejich udržitelnému rozvoji.

4. O kultuře v kraji přehledně a rychle

Němečtí, polští, ale i asijští turisté u nás nejvíce utrácejí. Ve spolupráci s CzechTourismem pro ně připravíme rychlé a přesné informace, které je nasměrují za návštěvami přírodních atraktivit, památek, a především k poskytovatelům služeb ve všech koutech Královéhradeckého kraje.

5. Přesné cílení dotací skrze Centrálu cestovního ruchu Královéhradeckého kraje

Krkonoše a Podkrkonoší, Kladské pomezí, Hradecko, Český ráj, Orlické hory a Podorlicko – každé území ví nejlépe, co potřebuje a kam je důležité investovat. Peníze nasměrujeme přímo do jednotlivých území a poskytneme destinačním managementům potřebnou centrální podporu a servis.