V novém kole stipendií pro mediky kraj rozdělí až sedm milionů korun

Zdravotnický nadační fond Královéhradeckého kraje vypsal stipendijní program pro mediky na akademický rok 2020/2021. Přihlášení studenti šestých ročníků lékařských fakult v něm mohou získat 100 či 150 tisíc korun. Nadační fond má připraveno téměř sedm milionů korun. Přihlášky je nutné podat do konce dubna.

„Nedostatek zdravotnického personálu, zvláště v některých lékařských specializacích, je dlouhodobý a velmi vážný problém, který nelze vyřešit hned. Královéhradecký kraj už od roku 2016 finančně podporuje mediky studující vybrané obory, kteří po dostudování setrvají ve zdravotnických zařízeních v regionu. Touto cestou se podařilo získat již přes 120 nových lékařů a budeme v tom pokračovat i nadále,“ uvedl radní pro zdravotnictví Zdeněk Fink (HDK, Spojenci pro Královéhradecký kraj).

Stipendijní program Zdravotnického nadačního fondu Královéhradeckého kraje pro akademický rok 2020–2021 umožní získat stipendium studentům 6. ročníků prezenčního studia lékařských fakult, kteří po promoci začnou působit ve zdravotnických zařízených v regionu.

Jeden student může získat stipendium ve výši 150 tisíc korun, pokud bude po dokončení studia zařazen do specializačního vzdělávání v některém z oborů: vnitřní lékařství, pediatrie, anesteziologie a intenzivní medicína, gynekologie a porodnictví a neurologie.

Částku 100 tisíc korun vyplatí zdravotnický nadační fond takovému medikovi, který bude po dokončení studia zařazen do specializačního vzdělávání v některém z oborů: psychiatrie, klinická biochemie, radiační onkologie, klinická onkologie, chirurgie, pneumologie a ftizeologie, geriatrie, kardiologie, radiologie a zobrazovací metody, otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, rehabilitační a fyzikální medicína.

Žádost o poskytnutí Stipendia musí být doručena nejpozději do 30. 4. 2021 na adresu: Zdravotnický nadační fond Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové. Obálka žádosti bude viditelné označena „Stipendium“. Podrobnosti o programu a formulář přihlášky jsou dostupné na webových stránkách kraje: https://www.kr-kralovehradecky.cz/scripts/detail.php?id=307988

LUKÁŠ VANÍČEK

ZDROJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ