V modernizaci náchodské nemocnice bude kraj pokračovat

Na nedávno dokončenou dostavbu a modernizaci Oblastní nemocnice Náchod, která se stala největší investicí v historii Královéhradeckého kraje, naváže další etapa. Krajská rada schválila vyhlášení výběrového řízení na zpracovatele projektové dokumentace. Předpokládaná hodnota zakázky je 27 milionů korun bez DPH.

Druhá etapa spočívá v demolici pavilonu E a výstavbě nového a dále adaptaci pavilonu D a výstavbě nového spojovacího koridoru. Celkové investiční náklady se odhadují na 580 milionů korun bez DPH.

„Demolice a následná výstavba pavilonu E a rekonstrukce budovy D, nám umožní zajistit nejlepší možnou péči pro občany kraje. Zároveň i kvalitní a moderní pracovní prostředí pro lékaře a zdravotnický personál. Nemocnice by měla splňovat co nejvíce pasivní standardy dle moderních trendů a tím být šetrná k životnímu prostředí,“ říká první náměstek hejtmana Pavel Bulíček odpovědný za oblast inovací, investic a informačních technologií.

Nový pavilon E by měl mít osm pater s maximální užitnou plochou 12 800 m2, v níž bude umístěné především celé interní oddělení z horního areálu (lůžková část, JIP a interní ambulance), dialýza, část dětského oddělení, urologie, onkologie, cytostatika. Dále zde nalezne místo technické zázemí, chybějící sklady a šatny, lékárna a archiv.

Do adaptovaného pavilonu D se předpokládá přestěhování převážné části laboratoří, jako je biochemie, mikrobiologie, patologické laboratoře, cytologie a transfuzní stanice s návazností na hematologické laboratoře v pavilonu C.

„Po realizaci druhé etapy modernizace se celý horní areál náchodské nemocnice přestěhuje do dolního a dojde tak ke sjednocení a propojení všech provozů. Díky tomu vznikne komplexní areál přívětivý pro pacienty a efektivní při využití personálu. Dojde ke zkrácení vzdáleností a eliminaci nežádoucích přesunů pacienta sanitou mezi odděleními,“ doplňuje radní Zdeněk Fink (HDK, Spojenci pro Královéhradecký kraj) odpovědný za oblast zdravotnictví a dodává, že roční úspora provozních nákladů se odhaduje až na 34 milionů korun.

Financování projektové přípravy druhé etapy již schválilo krajské zastupitelstvo na svém prosincovém zasedání. Součástí projektové dokumentace bude i zajištění veškerých nutných průzkumů, vypracování energetických posudků a dalších studií a také autorský dozor při realizaci záměru.

MICHAL FRIČEK

ZDROJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ