Téma Plachta očima Jana Holáska

Diskuze nad konkrétním tématem se všemi zainteresovanými stranami, tím začínám každý projekt. A problematika silnice přes nebo po hranici přírodní památky Plachta anebo řešení bez silnice není výjimkou. Pracuji tak celý život a mám pocit, že je to správně. Proto mi přišlo jako ztráta času chodit po Plachtě, natáčet videa a prezentovat, jak se stavbou silnice nesouhlasím. I když jsem mládí prožil ve Svobodných Dvorech, znám Plachtu velmi dobře. A mám pocit, že v pohledu Hradce Králové tvoří tento přírodní unikát ideální doplněk k našim městským lesům.

Na druhou stranu znám mnoho let Zuzanu Ceralovou Petrofovou i její Petrof a vím, kolik času a energie dává do toho, aby tradiční hradeckou značku mohla předat i další generaci Petrofů. Zaměstnává mnoho hradečáků, platí tady daně a logicky by jí mělo město pomáhat, protože kdo by nechtěl mít ve městě světovou značku takového renomé. Pomocí nemyslím stavbu silnice přes Plachtu, ale třeba zkapacitnění křižovatky Na Brně a zajištění dostatečného parkování nebo jiné koncepční řešení, které povede k dostatečné dopravní obslužnosti sídliště, Petrofu i logistického areálu. Z dětství znám rovněž Vratislava Deptu, majitele logistického centra WLC Park, velmi šikovného podnikatele, který do Hradce přivedl mnoho fi rem a pracovních míst. A to se vlastně dostáváme k meritu věci. A tím je optimální řešení pro město, jeho obyvatele i podnikatele z dané lokality. Tahle věta je pro mě klíčová a přesně kvůli ní jsem se rozhodl, že uspořádám kulatý stůl, kam všechny zainteresované pozvu.

Jsem rád, že nikdo neodmítl a že diskuze byla velmi plodná. Za město se setkání účastnil náměstek pro životní prostředí Martin Hanousek, za podnikatele přišli Zuzana Ceralová Petrofová i Vratislav Depta a za zástupce petice na ochranu Téma Plachta očima Jana Holáska Plachty David Číp s Blankou Mikátovou. Než jsme se setkali, udělal jsem si rešerši stávajícího stavu včetně možných řešení. S většinou účastníků jsem se sešel i individuálně. A udělal jsem dobře, přes dvě hodiny jsme konstruktivně řešili různé pohledy od obecné ochrany přírody až po detaily možných řešení u křižovatky Na Brně.

Výstupem z našeho setkání bude konkrétní postup, který bych rád v následujících dnech představil. Je třeba zmapovat všechny podstatné otázky, zajímá nás třeba, co se stane s dopravou na Brněnské po dokončení úseku R 35 Opatovice – Časy, kdy by se měla z Brněnské přesunout tranzitní kamionová doprava na obchvat kolem Hradce po rychlostní silnici R 35 a dálnici D 11. Ale i další věci, které ovlivní dopravu a ukáží, jakou cestou by se město mělo vydat. Věřím, že vedení města nebude moji aktivitu brát jako útok, protože jak jsem psal na začátku, beru problematiku Plachty jako projekt, který je důležitý nejen pro město, ale i pro jeho obyvatele. Asi tím trochu suplujeme práci pana primátora, ale já chci najít optimální řešení pro všechny