Rehabilitační ústav Hostinné zmodernizuje své vybavení

Královéhradecký kraj poskytne na základě rozpočtové změny 15 milionů korun na modernizaci vybavení a pořízení nových zdravotních přístrojů pro Rehabilitační ústav Hostinné.

„Pobyt v našem rehabilitačním ústavu je velmi vyhledávaný a jeho obložnost se dlouhodobě pohybuje okolo 95 procent. To vyžaduje stálou obnovu vybavení. Zdravotní přístroje se neustále vyvíjejí a je potřebné přecházet na pokročilejší technologie, které dosud nebyly k dispozici,“ uvádí radní Zdeněk Fink (HDK, Spojenci pro Královéhradecký kraj) odpovědný za krajské zdravotnictví.

Předpokládá se například pořízení 75 polohovacích lůžek, dvou přenosných defibrilátorů, čtyř rehabilitačních mechanických motodlah, pohybového trenažeru, komplexního systému rehabilitace rukou včetně jemné motoriky nebo vybavení pro vakuovou kompresní léčbu ran. Nákupy budou probíhat letos a v prvním pololetí příštího roku.

Rehabilitační ústav Hostinné je léčebné zařízení následné péče, které bylo zaregistrováno jako rehabilitační ústav v roce 2003. Zřizovatelem je Královéhradecký kraj a provozovatelem Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov.

Původním zařízením, z něhož RÚ vznikl, byla léčebna dlouhodobě nemocných. Její budova byla postavena v letech 1886–1889 a sloužila coby nemocnice, následně po 2. světové válce jako TBC léčebna a od roku 1970 jako léčebna dlouhodobě nemocných s rozšířeným poskytováním rehabilitační péče. V roce 2003 byla zkolaudována a otevřena nová budova s moderním vybavením a přístroji s kapacitou 80 lůžek.

Od roku 2009 po rekonstrukci původní budovy funguje celý komplex jako lůžkové zařízení následné rehabilitační péče se 159 lůžky. Kromě rehabilitace je součástí ústavu i pracoviště hyperbarické oxygenoterapie. V roce 2017 pořídil Královéhradecký kraj novou šestimístnou hyperbarickou komoru, která nahradila dosluhující zařízení.

MICHAL FRIČEK

ZDROJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ