Kraj pro školicí centrum záchranářů v Temném Dole nakoupí nové vybavení

Radní Královéhradeckého kraje schválili vyhlášení výběrového řízení na trenažery a výukové modely pro výcvikovou základnu v Temném Dole, na nichž budou zdokonalovat svoje znalosti nejen krajští záchranáři, ale i jejich kolegové z řad policistů či hasičů. Za vybavení plánuje kraj zaplatit téměř čtyři miliony s DPH, 90 % uhradí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu.

„Královéhradecký kraj začal stavbu výjezdového stanoviště a školicího centra pro krajské záchranáře v Temném Dole v březnu loňského roku. Dokončení stavebních prací plánujeme letos na přelomu dubna a května a nyní připravujeme nákup vybavení. Předpokládaná cena simulátorů a IT vybavení bude 3,9 milionu s DPH s tím, že devadesát procent uhradí dotace z IROP a zbytek kraj,“ uvedl náměstek pro investice, inovace a IT Pavel Bulíček.

Součástí zakázky je například simulátor pro výuku rozšířené podpory životních funkcí, simulátor práce s automatizovaným externím defibrilátorem (AED) či trenažery pro nácvik invazivních výkonů a technik. Jedná se o torzo části lidského těla, konkrétně krku a hrudníku, na nichž lze nacvičovat například koniotomii, která se využívá v případě neprůchodnosti horních cest dýchacích. Záchranáři tak mohou trénovat postupy, které nejsou v praxi běžně prováděny, přesto na jejich správném provedení může záviset přežití zraněného například po dopravní nehodě nebo pádu z výšky.

„Vedle školicího centra vzniká v areálu v Temném Dole pro Zdravotnickou záchrannou službu Královéhradeckého kraje také výjezdové stanoviště, které bude sloužit záchranářům k rychlejším výjezdům do horských středisek východních Krkonoš. Pro záchranáře z trutnovské základny je hodně obtížné v horských oblastech dodržovat zákonem stanovený čas dojezdu na místo zásahu,“ doplnil radní pro zdravotnictví Zdeněk Fink (HDK, Spojenci pro Královéhradecký kraj).

Náklady na stavbu základny, stavební úpravy výcvikového střediska v Temném Dole a pořízení vybavení vyjdou na 42 milionů včetně DPH. Devadesát procent této částky pokryje evropská dotace, zbytek uhradí kraj. Celý projekt administruje Centrum investic, rozvoje a inovací.

LUKÁŠ VANÍČEK

ZDROJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ