Grulich: Otevřený dopis k Petici za ochranu vodního pramene v Rokoli

Seznámil jsem se se situací skladiště polního hnoje, které se nachází cca 140 metrů od studny na pozemku Ing. Václava Kubíčka. Prostřednictvím svého asistenta jsem v kontaktu s panem Kubíčkem a oceňuji jeho občanskou angažovanost i to, že využívá všech legislativních možností k tomu, aby ochránil svůj zdroj pitné vody. Vzhledem k tomu, že v Janově v minulosti došlo ke znečištění studní dalších obyvatel, naprosto rozumím jeho obavám.

Zároveň jsme mluvili také s předsedou představenstva Podorlického zemědělského družstva v Ohnišově panem Václavem Ryšavým, který nám sdělil, že hnůj pochází ze stájí s hlubokou podestýlkou, a má tak vyšší obsah sušiny, a hnojiště bylo oboráno, aby se zamezilo úniku hnojůvky.

K celé situaci se rovněž vyjádřil inspektor ÚKZÚZ Ing. Vladimír Mitas, který vytvořil protokol o kontrole, v němž konstatuje, že – ač je v havarijním plánu uvedeno, že na uvedeném pozemku se uložení hnojiv nedoporučuje – nedochází k žádnému porušení legislativy. Ke stejnému závěru došel i vedoucí Odboru životního prostředí na Městském úřadě v Dobrušce Ing. Tomáš Seidl.

V současnosti tedy z mého pohledu s danou věcí nelze víc dělat, protože hnojiště žádné právní normy neporušuje. Celou situaci jsem ale připraven dále monitorovat. Vzhledem k tomu, že pan Ing. Kubíček bude dělat pravidelné rozbory kvality vody, můžeme při zvýšeném výskytu amoniaku ve vodě podniknout další kroky – otevřít jednání s PZD Ohnišov o přemístění hnojiště, případně se začít bránit soudní cestou. Budeme mít totiž jednoznačné argumenty o tom, že hnojiště vodní zdroj skutečně poškozuje.

Co se týče pramene u poutního místa v Rokoli, ten je od hnojiště vzdálen zhruba 400 metrů. Dnes jsme celou věc konzultovali ještě s odborníky na životní prostředí a ochranu vody. Telefonicky jsme mluvili i s inspektorem Ing. Mitasem, který nám potvrdil, že lze předpokládat, že vzhledem k tomu, že je pramen relativně daleko a hnojiště bude na místě umístěno jen několik dalších měsíců, ke znečištění pramene s vysokou pravděpodobností nedojde. Nelze to však vyloučit stoprocentně. Právě proto jsem připraven finančně podpořit odběr vzorků tohoto cenného pramene, abychom mohli kontrolovat jeho kvalitu v čase, a byli tak připraveni na situaci reagovat v případě indikace znečištění.

MGR. JAN GRULICH

SENÁTOR ZA OBVOD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU, MÍSTOPŘEDSEDA VÝBORU PRO VZDĚLÁVÁNÍ, VĚDU, KULTURU, LIDSKÁ PRÁVA A PETICE, KRAJSKÝ ZASTUPITEL